Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

PeViKu Studio (Ylöjärven lapsikuva)
yt: 2875910-7
/ Timo Tirkkonen
Rajapellontie 4
33480 Ylöjärvi
puh. 040-7159500
e-mail: yhteys <at> pevikustudio.fi

Rekisterin nimi

PeViKu Studion ylläpitämä asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

PeViKu Studio kerää asiakkaiden antamia henkilötietoja asiakasrekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään PeViKu Studio noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää PeViKu Studion ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin ne on kerätty.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poislukien Suomen poliisi, jos Suomen poliisin viranomaistoimet näin edellyttävät. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköinen. Rekisteriin on käyttöoikeus vain PeViKu Studiolla. Käyttäjän tunnistus tehdään käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Internetissä sijaitsevat tiedot on suojattu joko SLA- tai SSL-salauksella, kaksivaiheisella tunnistautumisella, sekä palomuurilla.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään rekisterinpitäjän yo. osoitteeseen joko sähköpostilla, tai perinteisellä postilla. Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi